img-title Cơ Chế Tăng Sinh Collagen

Điểm đông nhiệt (TCPs) được tạo ra ở lớp thượng bì và trung bì tạo ra những phản ứng làm lành vết thương, kết quả của quá trình này là sự tăng sinh collagen và căng mô da

3 Giai Đoạn Của Phản Ứng Làm Lành Vết Thương

I - Giai đoạn: Phản Ứng Viêm

1./ Cơ chế hoạt động

TCPs tạo ra bởi Ultherapy làm biến tính collagen và khởi đầu cho một phản ứng viêm

2./ Thời gian bắt đầu hoạt động

Được kích hoạt ngay khi có tổn thương

3./ Mô tả cơ chế hoạt động

Các đại thực bào tiêu hóa các mô bị thương và giải phóng các cytokine, thu hút các nguyên bào sợi

 

II - Giai đoạn: Tăng Sinh

1./ Cơ chế hoạt động

Phân tích mô học của da mặt sau khi điều trị bằng Ultherapy cho thấy sự gia tăng đáng kể Collagen và Elastin

2./ Thời gian bắt đầu hoạt động

Thường bắt đầu trong vòng vài giờ sau khi có tổn thương và có thể kéo dài trong vài tuần

3./ Mô tả cơ chế hoạt động

Các nguyên bào sợi tổng hợp collagen mới, chủ yếu Collagen type III và các chất trung gian quan trọng khác để tái lập những mạng lưới Collagen

 

III - Giai đoạn: Trưởng thành và Tái cấu trúc

1./ Cơ chế hoạt động

Sự tái cấu trức Collagen là một bước rất quan trọng trong quá trifng nâng cơ căng da bằng ultherapy

2./ Thời gian bắt đầu hoạt động

Qúa trình này bắt đầu từ tuần thứ 3 sau tổn thương và có thể kéo dài đến 1 năm

3./ Mô tả cơ chế hoạt động

Collagen Type III bị thay thế bởi Colagen Type I, đồng thời tạo ra các liên kết chéo chặt chẽ với nhau và với các protein khác

return to top
icon-messenger
Chat ngay để nhận tư vấn
icon-call
Gọi ngay